Uwaga wypadek - Ty możez uratować komuś życie


Co zrobić w razie wypadku w górach?.

Wezwać pomoc - centrale ratownicze i telefoniczne:

·      112  - jednolity numer alarmowy Unii Europejskiej (PL, SK);

·      155  - pogotowie ratunkowe Słowacja;

·      999  - pogotowie ratunkowe Polska;

·      18 300 - Horská záhranná služba – Słowacja;

+ 421 524 422820

+ 421 903 624869

·      603 100 100 Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Polska;

+ 48 18 20 63 444


W meldunku o wypadku należy podać:

·       co i gdzie się stało;

·       nazwisko zgłaszającego;

·       numer swojego telefonu;

·       przybliżony wiek osoby, która uległa wypadkowi;

·       stan poszkodowanego, czy cierpi na jakieś choroby.

 

Przygotuj się również na pytania:

·       przytomność – poszkodowany mówi, rejestruje otoczenie, reaguje?;

·       oddychanie – dźwięki wydawane przy oddychaniu, ruchy klatki piersiowej?;

·       układ krążenia – odczuwalny puls tętnicy szyjnej?;

·       boleść – gdzie, jaka – skurczowa, piecząca, kłująca …?;


Informacje należy podawać jak najdokładniej, jest to ważne przy podejmowaniu decyzji o sposobie ratowania, niechęć udzielenia odpowiedzi utrudnia akcję!.


Międzynarodowy Sygnał alarmowy w górach:

Sygnał wołania: 6 razy na minutę – (1 sygnał 10 sek. przerwy), (sygnał świetlny lub dźwiękowy – wołanie, gwizdanie), następnie 1 minuta przerwy i sygnał powtórz.

Odpowiedź: - 3 razy na minutę, (1 sygnał 20 sek. przerwy), potem 1 minuta przerwy i sygnał powtórz.


Sygnały dla załogi śmigłowca ratowniczego:
Podstawowe zasady pierwszej pomocy:

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy, udzielanie jej we właściwym momencie i kontynuowanie do czasu przybycia pomocy specjalistycznej ratuje życie oraz minimalizuje niekorzystne następstwa wypadku.

Utrzymywanie łączności zapewnia właściwe kierowanie akcją przez dyspozytora służb ratowniczych.

Pomoc przedlekarska przy wypadku lub chorobie:

·       zabezpieczyć przed dalszymi urazami;

·       siebie i pacjenta wydostać spod wpływu niebezpieczeństwa;

·       siebie i pacjenta zabezpieczyć przed upadkiem;

·       rannego lub chorego ochronić przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi (chłodem, promieniowaniem słonecznym itp.).

 

Ocena podstawowych funkcji życiowych:

·       odpowiada na pytania?. Rozmawiać z pacjentem i starać się go ocucić;

·       oddycha?. Kontrolować wzrokiem, dotykiem i słuchem, gdy nie słychać szelestu oddechowego, pacjent z pewnością nie oddycha lub oddycha zbyt słabo, potrzebne jest sztuczne oddychanie;

·       krwawi?. Odszukać źródło zewnętrznego krwotoku (również pod odzieżą) i natychmiast go zatamować;

·       jaki jest puls?. Zmierzyć puls na tętnicy szyjnej lub pachwinie.

 

Czynności ratujące życie 1

A (Airways) – udrożnić drogi oddechowe i utrzymywać je w tym stanie – skontrolować jamę ustną, usunąć ciała obce;

B (Breathing) – sztuczne oddychanie (usta-usta lub nos) – odchylić głowę ratowanego do tyłu, żuchwa naprzeciw szczęki górnej. Zamknąć nos poszkodowanego, wdmuchiwać powietrze 10-20 razy na minutę;

C (Circulation) – reanimowanie układu krążenia i oddychania, trzeba opanować i ćwiczyć. Zewnętrzny masaż serca, sztuczne oddychanie, 80 – 100 ucisków na minutę.


Czynności ratujące życie 2

Ułożenie osoby nieprzytomnej:

·       osobę, która jest nieprzytomna należy ułożyć w pozycji ustabilizowanej, na boku;

·       osoba, która jest nieprzytomna, może mieć uszkodzony kręgosłup – ostrożnie zmieniać pozycję.

 

Wstrzymanie krwotoku:

·       ucisk rany (najlepiej jałowym materiałem z apteczki, przy dużym zagrożeniu palcami, chronić się, np. rękawiczkami ochronnymi);

·       opatrunek uciskowy;

·       w razie potrzeby, pozycja przeciwstokowa (obniżyć położenie górnej części ciała pod kątem około 15 stopni).

 

Ocena ogólna stanu pacjenta:

·       po pobieżnej ocenie i / lub przywróceniu podstawowych czynności życiowych – systematyczny przegląd „od głowy do stóp”, głowa-klatka piersiowa-kręgosłup-brzuch-miednica-kończyny;

·       Sprawdzamy: ból, obrzęk, rany, nienaturalna pozycja, uczulenie – ostrożne ruchy.

 Pamiętaj, Ty też możesz uratować komuś życie Materiały Źródłowe:
Opracowano na podstawie artykułu „Co robić w razie wypadku w górach” – „Ako sa správat’ pri nehode v horách” Tatry, TPN nr 2 Wydanie specjalne/Mimoriadne wydanie – czerwiec 2007, wyd. TPN. Zakopane, Štátne lesy TANAPu Tatranská Lomnica.