Chata Plesnivec, Hvezdoń (Schronisko pod Szarotką)


Telefon kom. + 421 905 256722

    

Jedyne schronisko na stałe zamieszkałe w Tatrach Bielskich. Znajduje się u ujścia Doliny Rakuskiej (Doliny Siedmich Prameńov) na południowo-wschodnim stoku Bujaczego Wierchu (Bujači vrch).

W połowie XVIII wieku stała przy wylocie Doliny Rakuskiej chata poszukiwacza złota Drechlera z Rakus, a do 1930 roku zachowała się pasterska koliba.
W 1932 roku, spisko niemiecki taternik Tibor Gresch, własnym sumptem postawił prywatny dom, który wraz z dobudówką z 1938 roku otrzymał dzisiejszy kształt. Po II wojnie światowej, jako własność niemiecka, został przejęty przez KSTL (Klub Słowackich Turystów i Narciarzy), a w 1954 roku przekazany na rzecz TANAP (Tatrzański Narodowy Park), który urządził tu bazę dla pracowników naukowych. Do 1978 roku chata była zamieszkała, potem opuszczona, podupadała i stała pusta.

W 1992 roku budynek wraz z okolicznymi lasami zwrócono dawnemu właścicielowi – miastu Biała Spiska (Spiská Belá). Dwa lata później rozpoczął się kapitany remont budynku. Budynek został powiększony oraz powstała oczyszczalnia ścieków. Dla turystów schronisko otwarto 4 października 1997 roku. W lipcu 2005 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą badacza flory Tatr Gőrana Wahlenberga (jego imieniem są nazwane m in. dwa stawy w Dolinie Furkotnej oraz rozległa polana powyżej Wielickiej Siklawy). W sierpniu 2007 roku odsłonięta kolejną tablicę przypominająca zasługi Evy Krasickiej, byłej pracownicy TANAP-u, mieszkającej tu do 1978 roku, najpierw samotnie, później z mężem. Prowadziła ona obserwacje meteorologiczne, których wyniki zebrane z lat 1957-70 stanowią cenny materiał do badań nad klimatem Tatr.
Z uwagi na mniejszy ruch turystyczny niż w innych rejonach Tatr Słowackich, zwłaszcza poza sezonem, schronisko czynne jest tylko w weekendy. Przed planowanym pobytem, najlepiej upewnić się o jego dostępności.


Dojazd – dojście:

· samochodem, (autobusem komunikacji SAD) z Łysej polany do Tatrzańskiej Kotliny skąd – szlak zielony – 1 godz. 40 min;

· samochodem, (autobusem komunikacji SAD) do osady Kieżmarskie Żleby (Kežmarské Žl’aby), skąd – szlak niebieski – ½ godz. zbójnickim chodnikiem, potem – szlak zielony –1 godz. do schroniska.


Ważniejsze atrakcje turystyczno – krajoznawcze:

· Jaskinia Bielska, z Tatrzańskiej Kotliny – szlak żółty – ½ godz. – największa z udostępnionych tatrzańskich jaskiń, przepiękne nacieki skalne, jedna z głównych osobliwości turystycznych Tatr Bielskich. Udostępnione partie liczą 1135 m długości. Jaskinia była już penetrowana w XVIII wieku o czym świadczą napisy na ścianach. Udostępniona dla zwiedzających w 1882 roku, w 1896 roku jaskinia otrzymała oświetlenie elektryczne – jako jedna z pierwszych na świecie;

· przejście do Doliny Białych Stawów, nad Wielki Biały Staw – szlak zielony
– 1 godz. 40 min;

· przejście Doliną Rakuską, która jest pokryta bujną, przepiękną roślinnością (samych tylko roślin naczyniowych naliczono tu przeszło 550 gatunków – szlak zielony – 2 ½ godz.


Znakowane przejścia do okolicznych schronisk:

·  do Chaty przy Zielonym Stawie Kieżmarskim – szlak zielony nad Wielki Biały Staw – 1 godz. 40 min, skąd – szlak czerwony – ½ godz. do schroniska.